>> FAQ

F.A.Q.

Za pomocą F.A.Q. możesz przedstawić odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez Twoich klientów. Jest to niezwykle przydatne i popularne narzędzie. Przykładowe pytanie:
Z czego wykonane są zbiorniki ciśnieniowe ?

Zbiorniki ciśnieniowe w zależności od potrzeb wykonywane są ze stali węglowej w standardzie lakierowane farbą. Przy zastosowaniach zbiorników ciśnieniowych w przemyśle spożywczym wykonuje się zbiornik, albo ze stali nierdzewnej co niestety jest kosztowne lub też zbiornik ze stali węglowej. Zbiornik ciśnieniowy maluje się od wewnątrz specjalną powłoką farby atestowanej przez PZH (Państwowy Zakład Higieny), która posiada odpowiednie parametry aby spełniać warunki spożywcze w miejscu użytkowania. Wykonując zbiornik w opcji standard jest możliwość dodatkowego zabezpieczenia go warstwą cynku (ocynk).

[do góry]

Od czego zależna jest wytrzymałość zbiornika na ciśnienia?

Wytrzymałość zbiornika na ciśnienia robocze zależna jest w dużej mierze od obliczeń konstrukcyjnych zbiornika ciśnieniowego. Dużą rolę w nich odgrywa odpowiednio wyliczona grubość ścianek zarówno płaszcza jak i dennic.

[do góry]

Czy zbiornik potrzebuje zawór bezpieczeństwa i osprzęt?

Zbiornik sprężonego powietrza zgodnie z wymogami UDT (Urzędu Dozoru Technicznego) musi być zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa w celu ograniczenia nadmiaru ciśnienia, który jest określony dla każdego zbiornika ciśnieniowego. Zawór taki jako bezpiecznik musi posiadać certyfikaty i dopuszczenia wraz z wykonaną próbą ciśnieniową albo na istniejącym już układzie lub też u producenta.

[do góry]

Strona główna | Polecane | FAQ | Kontakt